شیشه های LED

شیشه های LED

این نوع شیشه ها دارای نقاط نورانی می باشد که بدون دریل کاری در داخل شیشه بوجود آمده است . بعلت زیبایی بسیار زیاد ، استفاده از این نوع شیشه ها در نماهای خارجی و دکوراسیون داخل ساختمانها و مکانهای عمومی زیبایی خاصی به این اماکن خواهد بخشید .

Newsletter

For More Information Please Join Us Altin Nama Gostar Register

Altin Nama Gostar Apadana